Jak na ošetřovné, když je žadatel OSVČ

Ilustrační fotografie

Získat takzvané ošetřovné kvůli epidemii COVID-19 mají osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) o něco složitější než zaměstnanci. Ale zase ne tak složité, aby to nezvládly.

Vydáno: 24. 4. 2020

Důležité je vědět, že v jejich případě nestačí pouze živnostenské oprávnění.

V případě OSVČ nejde u ošetřovného o stejný druh podpory, jako je ošetřovné u zaměstnanců. Zaměstnancům vyplácí ošetřovné Česká správa sociálního zabezpečení, kam také prostřednictvím svého zaměstnavatele zasílají žádosti a výkazy o ošetřovném.

V tomto případě jde o dávku hrazenou z nemocenského pojištění.

Oproti tomu podpora za péči o dítě do 13 let věku pro živnostníky a další dotyčné skupiny lidí vyplácí ministerstvo průmyslu a obchodu, ke kterému OSVČ své žádosti také směrují.

„Ošetřovné pro OSVČ bude ve výši 424 korun za den a bude možné ho čerpat po celou dobu, co bude platit mimořádné opatření. O dotaci si požádají za každý kalendářní měsíc tak, aby peníze dostaly co nejdříve na svůj účet, který uvedou v žádosti,“ uvedl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Povinnost nemít dluhy
„Žádat o podporu však může pouze OSVČ na hlavní činnost, která nemá nedoplatky vůči veřejným institucím a musí být zároveň i poplatníkem daně z příjmu,“ upozorňuje finanční poradce skupiny Partners David Kučera.

Jsou tu ale i další podmínky. Dotyčný žadatel nesmí mít dluhy vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně či pojišťovnám, Státnímu pozemkovému úřadu, Státnímu fondu rozvoje bydlení, ale například i Celní správě, obci, kraji a dalším institucím.

Lepší zprávou pak je, že ošetřovné mohou osoby samostatně výdělečně činné pobírat zároveň i s jednorázovou přímou podporou živnostníků, takzvanou Pětadvacítkou, která OSVČ poskytuje až 25 tisíc korun na ruku.

Naopak jej nelze čerpat, pokud je pečující osoba v pracovní neschopnosti a pobírá nemocenskou dávku.

Jak a kdy o podporu zažádat
O podporu na péči o dítě do 13 let věku žádají živnostníci vždy až po uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém o dítě kvůli uzavřenému školnímu či sociálnímu zařízení pečovali.

Aktuálně tedy mohou až do 30. dubna žádat o ošetřovné za měsíc březen. Konkrétně za období od 12. března, kdy byl v Česku vyhlášen nouzový stav, až do 31. března.

Od 1. května do 31. května mohou OSVČ podávat žádosti o podporu ošetřovného za dny, ve kterých o dítě pečovaly v měsíci dubnu. V žádosti jednoduše označí jednotlivé dny v měsíci, za které o podporu žádají.

„To znamená, že živnostník nemusel o dítě pečovat celý měsíc, ale mohl se o jeho péči střídat například s druhým rodičem, který je zaměstnanec.

Ten si pak ve výkazu pro sociální správu označí pouze dny v měsíci, ve kterých o dítě pečoval,“ upřesňuje Kučera.

Formulář a dokumenty
Formulář žádosti najdou OSVČ na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu. Pokud by si nevěděly rady nebo ho na stránkách nenašly, pak se mohou nejlépe telefonicky spojit s živnostenským úřadem, kde by jim jeho pracovníci měli umět poradit.

Součástí žádosti musí být čestné prohlášení a potvrzení o tom, že je školské či jiné zařízení zavřené. Tato potvrzení vydávají zařízení, která dítě navštěvuje. Úřad přitom nevyžaduje pro přiznání podpory ošetřovného originál. Stačí mu pouze jeho sken či fotografie z telefonu.

Pro kladné posouzení je následně důležitá správně vyplněná žádost a přiložené správné přílohy. Celkem jde o tři dokumenty – formulář s žádostí o ošetřovné, čestné prohlášení o škodách způsobených krizí COVID-19 a potvrzení z uzavřeného školního zařízení.

Jak a kam žádost poslat
Osoby samostatně výdělečně činné vyplněný formulář spolu s přílohami zasílají na ministerstvo průmyslu a obchodu. Živnostníci, kteří mají zřízenou datovou schránku, zasílají dokumenty jejím prostřednictvím. Do předmětu ale musejí uvést označení „fpmpo20“.

Stejně označí obálku i ti, kteří žádost na ministerstvo zašlou poštou, a to na adresu MPO, která je: Na Františku 32, PSČ 110 15, Praha 1. Žádost je možné poslat i e-mailem, jeho přílohou ale musí být formulář opatřený elektronickým podpisem. Do předmětu e-mailu je opět potřeba uvést označení „fpmpo20“.

Žádosti bude MPO kontrolovat a v případě, že bude vše v pořádku, podporu také schválí a vyplatí. Žádost se všemi přílohami je platná pouze na jeden kalendářní měsíc.

Pokud bude OSVČ v péči o dítě pokračovat i v dalším měsíci a bude zároveň splňovat zmíněné podmínky, pak musí žádost se všemi přílohami na ministerstvo průmyslu zaslat opětovně. Samozřejmě po uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém pečovala.

Žádat o podporu může pouze osoba, která nemá dluhy vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně či třeba Celní správě, obci nebo kraji.

424 korun bude výše ošetřovného pro OSVČ za den po dobu platnosti mimořádných opatření.

Zdroj: e15