Služby

Bydlení a Hypotéky

Při realizaci a koupě vlastního bydlení doporučím optimální konstrukci a nastavení hypotéky. Zajistím komunikaci s bankou a realitkou.

Životní pojištění a rezervy

Při správném nastavení životního pojištění a držení tzv. železné rezervy sedíte na židli s pevnýma nohama.

InvestiCe

Zavedení pravidelných a jednorázových investic s ohledem na Vaše příjmy, výdaje, budoucí cíle a životní události.

Penzijní spoření

Volba správné investiční strategie pro Vaše doplňkové penzijní spoření nastavený včetně využití státní podpory.

Stavební spoření

Vhodný produkt pro využití státní podpory a spoření na krátký horizont.

Pojištění Vozidel a majetku

Kvalitně pojištěný dům, byt i auto je základ. Zajistím kontrolu správného nastavení zajištění s ohledem jak na růst cen majetku tak cenu pojistného.

Odpovědnost

Krytí odpovědnosti za škodu na majetku a újmu na zdraví.

Obchodní partneři

Obchodní partner
Obchodní partner
Obchodní partner
Obchodní partner
Obchodní partner
Obchodní partner
Obchodní partner
Obchodní partner
Obchodní partner
Obchodní partner
Obchodní partner
Obchodní partner
Obchodní partner
Obchodní partner
Obchodní partner
Obchodní partner
Obchodní partner
Obchodní partner
Obchodní partner
Obchodní partner